UpsideDown | Fanny Senocq

Under sju års tid har Fanny Senocq iakttagit hur makt, hierarkier och omvärldshändelser påverkat henne och samhället i stort. Hennes betraktelser har resulterat i konstserien UpsideDown. I den utforskar hon hur tystnadskultur och kriser inverkar på människors mentala och fysiska mående

»UpsideDown är ett projekt som sträcker sig långt in i mig.Det är ett arbete som är krävande och berör djupare tankar om livet, om vår symbios med naturen, anpassningsvilja till miljön, samhälle, om hopp och svek, om drömmar som inte släckts utan snarare fått ny näring, om den svåra balansgången mellan kraft och skörhet.

Verken är inte direkt föreställande utan är snarare en slags kalejdoskopisk spegelsal av känslor och intryck. Betraktaren får själv tolka och upptäcka de figurer och former som gömmer sig i dem.

Utställningen visar 10 x 2 motiv – ett upp och ett ner.

Titta. Se.

Låt tankarna sakta bubbla upp mot ytan.

Sluta när du fångat åtta.

Sätt ihop två och två på ett oväntat sätt.

Låt dem prata med varandra.

Lyssna noga.

Vänd och upprepa.

Turturduvor fångade invärtes. Pressar lyckodruvor med sina klor. Det är det som skaver. Rulla på höfterna så kommer dom loss och släpper frukten som blir din att skörda.

En gammal narr som äger visdom, det har många vittnat om.Han delar med sig av den om du dekorerar hans mustascher.
Det är inte värt det. Sök klokskap som är gratis istället. Din egen till exempel?

Fanny Senocq är konstnär, scenograf, utställningsdesigner och illustratör. Hon har en Magisterexamen från Kulturvetarlinjen vid Stockholms Universitet och är utbildad på Gerlesborgsskolan och Konstskolan Basis.