T.O.S.B.O.T.

Tomorrow Officially Sucks But Today's The Best

KONCEPT

»Han konsumerades av skärmen. Det var inte svårare än så. Han lutade sig framåt över skrivbordet och kände hur toppen av huvudet smektes av pixlar. Han fortsatte att luta sig framåt. För den som passerade kontoret syntes han nu bara från halsen och nedåt.«

Vid genomgång av sina digitala molntjänster, filer, mappar och hårddiskar hittar Olle Saloranta Strandberg hundratals beskrivningar av scenkonstverk. Vissa förverkligade och många som aldrig visats på scen. Formaten på dessa texter är vitt skilda men kan kokas ner till:

  • “Projektbeskrivningar”
  • “Scenbeskrivningar”
  • “Arbetsdagboksanteckningar”
  • “Övriga anteckningar”

I arbetet med att samla och sortera allt skrivet material sen 2010 börjar Olles verklighetsuppfattning luckras upp. Fragment från olika tider blandas med de fantasier som uppkommer. Tänk om allt kreativt arbete kunde återanvändas för att bli nya idéer och nytt material? Stjärnorna står rätt på himlen och Olle inser att man kan träna en språkmodell, en AI, att baserat på en konstnärs alla texter generera nya texter med konstnärens egen tonalitet och typ av tankegångar.

Ett halvår senare har Kulturbryggan beviljat medel för projektet Educated Ether som går ut på att Olle tillsammans med AI-utvecklaren Kajsa Norin tar fram en helt unik språkmodell. Den har nu lärt sig att ta över Olles arbete och skapa projektbeskrivningar, manus och sceninstruktioner som vore de skrivna av Olle själv. Detta gäller även denna projektbeskrivning. T.O.S.B.O.T. – Tomorrow Officially Sucks But Today’s the Best är den första scenkonstproduktionen skriven av Educated Ether. En AI, språkmodell, dramatiker och dramaturg under ständig inlärning och omlärning för att i slutänden ta över allt Saloranta & de Vylder gör som kan gå under epitetet ”arbete”.

TEMATIK

» Välkommen till drömtiden. Det är midnatt och luften är krispig och ljuset är fullt. Dina tankar driver som ett moln. Nattlandskapet, till synes oändligt i sin svärta, breder ut sig. Världen har fallit stilla i sitt tysta mörker. Det enda ljudet är en mild bris. Det räcker för att låta dig veta att jorden fortfarande lever. Att någonstans under det till synes oändliga mörkret väntar en annan värld med andra lagar och olika djur på att bli upptäckt och utforskad.«

T.O.S.B.O.T. är ett projekt där vi utforskar och upptäcker människans och den kreativa handlingens roll i ett automatiserat samhälle. Metoden – att låta Educated Ether skapa ramarna, handlingen, rörelsematerialet och den talade texten – är både ett tillvägagångssätt och den tydligaste tematiken i arbetet. Det blir tydligt att det krävs mycket resurser för att få automatiken någorlunda automatisk. Maskinen kräver ständigt uppdateringar, mer pengar till molntjänster, kreativ input och en uppsjö av assistenter. Man måste verkligen slita hårt för att få en AI att ta över arbetet helt och hållet. Men visst förändras uppgifterna.

Hade vi varit akademiker hade: ”The artist as prompt engineer – freedom and creativity in the age of emerging open source machine learning” kunnat bli nåt. Vi pysslar dock med scenkonst och målsättningen är se hur den här metoden kan vara en katalysator för ett nytt sätt att ta sig an den kreativa processen och det slutgiltiga resultatet.

» I mitten av en lång cylinder bildas en människa och den sjunger som havet. En kör av människor ansluter sig. En människa i varje ände vänder cylindern på sin axel. Ljudet av sången blir högre. De vänder sig allt snabbare när ljudet av sången växer tills de, alla tillsammans unisont, bryter ytan på sin cylinder i luften och skickar den genom himlen tills musiken dör bort i slutet av den. Ytan på vad som nu är en dubbel människokropp glittrar och den hänger viktlöst i luften. Det är som en levande spegel mitt i en av de stormbyar som kommer till liv på TV. «

ARBETSLAG

»Deras första möte. De behöver bara hitta något som de har gemensamt, sedan blir det verkligen lätt. En möjlighet att skapa och en plats att dela nya idéer. Något som får dem att tänka och för dem framåt. Något som skapar en relation mellan dem. Vad är det som gör dem lyckliga? Är det detta de båda letar efter? Känslan av att de har upptäckt något så sällsynt och värdefullt. Att de är i samma båt som andra människor? «

Regi: Olle Saloranta Strandberg

Dramatiker/Dramaturg: Educated Ether

Ljusdesign/Scen: Markus Granqvist

Kostymdesign/Scen: Katarina Wiklund

Komposition: Andreas Tengblad

3D-Animation: Maja Korpi

På Scen: Methinee Wongtrakoon +1

Produktion: Saloranta & de Vylder