Sarali Borg

på Den Fantastiska Platsen

Sarali Borg arbetar med skulpturala installationer. Hon använder sig av tekniska inslag i sina konstruktioner som reagerar på omgivningen, informationen översätts vidare till bl.a. vibrationer och ljud. Hennes arbeten kretsar kring hur vi kommunicerar och tolkar vår omgivning genom tekniska objekt och gränslandet som skapas och uppstår mellan oss och objekten. Hur vi förhåller oss, sammanflätas och trasslas ihop mer och mer.


Sarali Borg (f. 1990) studerar sin master på Kungliga Konsthögskolan. Tidigare utställningar på bland annat Heat Energi Kummelholmen, Vacker Tass Crum Heaven, Längtan Kulturtemplet Göteborg och Must remain open at all times Marabouparken. Hade ett Artist-in-Residence på Gylleboverket under sommaren 2022 och medverkar i performance punk bandet Kulturprofilerna.