KRISP / Correlational Space Wire | Klara Mossberg

Klara Mossberg kommer under sitt residens på Den Fantastiska Platsen fokusera på två projekt.

Klara är lindansare och luftakrobat utbildad i Frankrike och med en kandidatexamen i cirkus från Stockholms Konstnärliga Högskola. Hon har studerat Biomekanik och Motorkontroll på Masterprogrammet vid GIH och har uppträtt över hela Europa. Klara är van att skapa nytt material och utmana och anpassa sin cirkusteknik till olika genres och konstformer.

Hennes professionella erfarenhet som cirkusartist spänner från musikal och opera till internationella, samtida cirkuskompanier och konstprojekt. Under många år var hon del av ensemblen i Mamma Mia! The party i Stockholm, hon har gjort flertalet produktioner med Cirkus Cirkör och turnerat med kompanier som NoFit State Circus och Circo Aereo.

Hennes eget arbete kretsar kring att utveckla och vidga rörelsetekniken och vokabulären på spänd lina, att relatera cirkuskroppen till arkitektoniska förhållanden samt att kontextualisera cirkuskompetensen utanför scenrummet.

KRISP

– en interaktiv cirkusupplevelse riktad mot låg- och mellanstadiet

Med en mini-lindansställning, känslo-handstående, cornflakes och bubbelplast är Krisp en liten, interaktiv föreställning som utforskar temat ”att ge plats”. Genom cirkusens fysikalitet och taktila element låter artisterna eleverna på ett lekfullt sätt knyta an till sina sinnen och uppleva tydligheten i vad vi kan läsa av i kroppsspråk och hur vi kan skapa nya möjligheter genom att hjälpas åt.

Medverkande:
Lisa Angberg – Akrobat
Klara Mossberg – Lindansare

Kompositör:
Marcus Price.

Projektet har fått stöd från Region Stockholm, Kulturrådet och Gula Villan. Samt residens hos Gula Villan, Subtopia och Den fantastiska platsen.

Correlational space wire

Correlational space wire är ett samverkansprojekt mellan arkitektur och lindans finansierat av Kulturbryggan som påbörjas i oktober 2022. Under 3 år kommer projektet arbeta med att befolka tomma luftrum. Via utveckling av en ny rörelsemetodik på spänd lina som strävar efter rörelse på en yta av 12 mm i dm utan identifierbara tecken på vad som upprätthåller balansen, samt med att utforska hur den satt i relation till olika rum kan påverka vår uppfattning av gravitationen. Arbetsprocessen sker delvis i rum öppna för besökare och i nära dialog med arkitekt och andra konstnärer.