Klara Mossberg på Den Fantastiska Platsen

Händer den 14e februari kl 19.00

Klara Mossberg och Saloranta & de Vylder bjuder in till en afterwork med performance och musik.
Klara är lindansare och luftakrobat vars arbete kretsar kring att utveckla och vidga rörelsetekniken och vokabulären på spänd lina, att relatera cirkuskroppen till arkitektoniska förhållanden och presentera cirkuspraktiken utanför scenrummet.