Audiovisual Sunday

En söndagseftermiddag med audiovisuell konst!

(English below)

Vi bjuder in till en stunds immersion i audiovisuella världar där vi både får ta del av verken och konstnärernas tankar och processer bakom verken, som en informell mötespunkt mellan konsten, konstnärerna och andra intresserade själar.

Medverkar med audiovisuella verk gör Derek Holzer, Yuvia Maini aka. blobb.tv, Jaime Reyes och undertecknade.

Tid: 16:00 söndag 27 november 2022
Plats: Den fantastiska platsen, Hornsgatan 124, Södermalm, Stockholm
Organiseras ideellt av: Mårten Hillbom, Erik Natanael Gustafsson, Saloranta & de Vylder och Den fantastiska platsen.

Evenemanget organiseras med gästlista. Om du vill tillföra någon till listan skicka ett mail till denfantastiskaplatsen@gmail.com

Varmt välkommen!


Audiovisual Sunday – a Sunday afternoon with audiovisual art!

You are invited to a moment of immersion in audiovisual worlds, where we get to experience a few works, but also the artists’ thoughts and processes behind the works, as an informal meeting point between the art, the artists and other interested souls.

Works by Derek Holzer, Yuvia Maini a.k.a. blobb.tv, Jaime Reyes and us, Mårten and Erik, and perhaps a few more, will be presented.

Time: 4pm Sunday 27th November 2022
Place: Den fantastiska platsen, Hornsgatan 124, Södermalm, Stockholm
Organised by: Mårten Hillbom, Erik Natanael Gustafsson, Saloranta & de Vylder and Den fantastiska platsen.

The event is organised with a guest list. If you want to add someone to this list, do not hesitate to contact us at denfantastiskaplatsen@gmail.com .

We hope to see you soon!